Jong valkje in drie fasen

Deze compositie van hetzelfde valkje, met tussenpozen van slechts enkele dagen genomen, laat eerst (links) de jonge valk met donsveertjes zien, daarna de eerste vliegles en daarna, erop uit…  De torenvalkjes nemen in aantal snel af in Nederland, waardoor ze op de rode lijst van bedreigde diersoorten staan. Deze roofvogel leeft voornamelijk van muizen, soms kleine vogeltjes of grote insecten.