Beeldspraak

Beeldspraak

Het woord beeldspraak kan je in zijn eigenlijke betekenis zien, bijvoorbeeld als metafoor (Grieks: letterlijk over-dragen); een figuurlijke betekenis (hij woont in een zwijnenstal).

Een metafoor kan op een foto heel krachtig zijn. Zo kan een telefoon staan voor communicatie (zoals een president die kijkt naar een telefoon kan een dreigende kernoorlog symboliseren), maar ook voor eenzaamheid (zoals een rokende huisvrouw die melancholisch naar een telefoon kijkt). Ook een donkere wolkenlucht kan als metafoor een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld een dreigend gevoel.