Appelvink op landelijke tuinvogel-tel-dag

Een Appelvink ‘geschoten’ op de landelijke tuinvogel-tel-dag (Vogelbescherming). De appelvink wordt zelden gezien temeer omdat hij erg schuw is.